Parasole
Reflektujuće folije pružaju zaštitu protiv sunčeve energije, filtrirajući štetan uticaj toplote sunčevih zraka, kao i njihovo zaslepljujuće delovanje, a ujedno propuštaju svetlost i omogućuju jasan vid. Usled navedenih karakteristika, u prostorijama zgrade će biti svežije, što omogućava zaposlenima bolje radne uslove za postizanje maksimalnih rezultata. Uz primenu reflektujućih folija u znatnoj meri se postiže smanjenje sobne temperature.

Iz naziva se može zaključiti da je u njih ugrađen reflektujući metalni sloj, te zato liče na ogledala. Reflektujuće folije se prave tzv. “postupkom pare”, čijom primenom se mikro - tanak, delom providan, metalni sloj nanosi na poliester-foliju. CPFilms je u posedu tehnologije pravljenja legure sa postupkom bojenja, pa se iz tog razloga mogu koristiti u građevinarstvu, kao i u raznim drugim sferama delatnosti. Preporučuju se za proizvodno - poslovne prostorije ili bilo koja druga mesta gde je prvenstveni cilj izuzetna toplotna (termička) izolacija. Zahvaljujući svojstvima koja poseduje, od svih LLumar folija, upravo spomenuta pruža najviši stepen zaštite protiv toplote sunčevih zraka.

LLumar reflektujuće folije poseduju najjači i najtrajniji sloj protiv ogrebotina, koji omogućava primenu tradicionalnog nacina čišćenja - održavanja stakla, bez oštećenja folije. Svaki film poseduje zaštitni sloj kojim se filtrira čak 99,9 % UV zraka, čime se u znatnoj meri sprečava opasnost od bledenja preko stakla.

Nekoliko reflektujućih folija, kao i V - serija, sadrže CDF lepljivi sloj primenjen preko LLumar filmova. Spomenuto lepilo stvara molekularnu vezu izmedu folije i stakla, što rezultira savršenijom optičkom slikom i dužim vekom trajanja u odnosu na obične lepljive slojeve.


Nereflektujuće folije filtriraju toplotu iz sunčevih zraka i njihovo zaslepljujuće dejstvo, a pri tom propuštaju svetlost. Primenom ovih folija,možemo kreirati novi stil za građevinu na kojoj je vreme ostavilo svoj trag, bez promene prozora, a za samo mali deo cene koju bi ta promena zahtevala i bez privremenog iseljenja stanara ili zaposlenih u zgradi.

Zahvaljujući posebnom postupku, tzv. “nasipanju metala”, a koji je specifičan za filmove N - serije, usled izvanrednih karakteristika metala i posebno pripremljenih legura koje se nanose na foliju, u izuzetnoj meri se zadržavaju stabilnost boja, produžava im se vek trajanja i poboljšavaju karakteristike.

U prvoj tabeli je dat pregled reflektujućih, a u drugoj nereflektujućih folija koje se najčešće koriste na našem tržištu i njihovih karakteristika. Sve vrednosti izražene su u procentima. Nazivi kolona dati su ispod tabele. Naziv kolone možete videti i ako mišem pređete preko sličice u vrhu kolone.

Boje su date orijentaciono, jer zbog specifičnog sastava i karakteristika folije tačnu boju nije moguće realno prikazati na ekranu.

REFLEKTUJUĆE FOLIJE


OZNAKA FOLIJE BOJA
R 15 GO SR HPR 12 55 33 15 50 <1 78
R 15 BL SR HPR 18 35 47 12 18 <1 72
R 15 B SR HPR 9 34 57 8 18 <1 76
R 20 SR CDF 12 54 34 16 62 <1 79
R 20 SR HPR 12 55 33 15 60 <1 79
R 35 SR CDF 21 43 36 28 49 <1 69
R 35 SR HPR 22 43 35 28 44 <1 68
R 50 SR HPR 37 27 36 47 27 <1 54

NEREFLEKTUJUĆE FOLIJE


OZNAKA FOLIJE BOJA
N 1035 SB SR HPR 27 40 33 34 27 <1 65
N 1020 B SR CDF 13 48 39 19 38 <1 77
DL 30 GN SR HPR 32 18 50 30 15 <1 54
DL 25 BL SR HPR 35 13 52 32 10 <1 51
Propuštanje toplote
Refleksija toplote
Upijanje toplote
Propuštanje svetlosti
Refleksija svetlosti
Propuštanje UV zraka
Ukupna odbijena sunčeva energija