Pri razvoju LLumar auto folija, osnovni uslovi su bili da one moraju pružiti maksimalnu zaštitu od štetnog dejstva UV zraka i oboljenja nastalih preteranom izlaganju jakoj sunčevoj svetlosti, da moraju sprečiti posledice automobilskih nesreća, kao i da umanje mogućnost eventualnih provala, a da pri tome ne naruše, već doprinesu estetskom izgledu automobila.

Vožnja automobilom pri jakoj sunčevoj svetlosti izaziva umor, opterećuje oči i znatno umanjuje koncentraciju vozača.

Zahvaljujući specijalnom sastavu folije, ona iz sunčevih zraka filtrira čak do 99,9% UV zraka, čime se obezbeđuje zaštita unutrašnjosti automobila, enterijer se štiti od oštećenja i izbleđivanja i u značajnoj meri se umanjuje mogućnost oboljenja kože usled izloženosti UV zracima, a koje najviše šteti deci mlađoj od šest meseci.

LLumar folije umanjuju toplinu sunčevih zraka i filtriraju svetlost, što omogućava pregledniju, sigurniju i prijatniju vožnju. Primenom LLumar auto folija podiže se nivo privatnosti, unutrašnjost postaje svežija i komfornija i znatno se umanjuje potreba za korišćenjem klima uređaja. Folija deluje dvosmerno - ne dopušta prodor toplote spolja, a znatno umanjuje količinu toplote koja se emituje kroz stakla. Takođe, pored činjenice da folija auto čini lepšim i jedinstvenim, ona povećava i sigurnost, jer u slučaju razbijanja staklo održava u jednom komadu, te se ono ne rasipa.

Sam proces postavljanja folije na auto staklo traje od 2 do 5 sati, u zavisnosti od veličine i broja stakala u vozilu, a naravno, i od pristupačnosti određene površine. Folija se postavlja sa unutrašnje strane, a što je najvažnije, ceo ovaj postupak se obavlja bez skidanja stakala sa auta.

Provale mogu prouzrokovati ozbiljne probleme i veliku materijalnu štetu, naročito ako se u automobilu nalaze skupoceni predmeti. Što je više vremena potrebno provalniku da prodre u unutrašnjost vozila, sve manje mu je primamljivo da izvrši provalu. Istraživanja su nedvosmisleno dokazala da će provalnik odustati od provalne krađe ukoliko proceni da mu je potrebno mnogo vremena da je izvrši.

LLumar sigurnosne folije obezbeđuju nevidljivu zaštitu u slučaju neočekivanih i nepredviđenih događaja. Obzirom da se folija lepi na unutrašnju stranu stakla, u slučaju lomljenja ona staklo održava u jednom komadu, ne dozvoljavajući raspršivanje sitnih komada i time, u slučaju saobraćajnih nezgoda, smanjuje opasnost od telesnih povreda, a sa druge strane, pomaže da sačuvamo imovinu od provalnika.

Sigurnosne folije se od drugih LLumar proizvoda razlikuju najviše u pogledu debljine. Postoje različite debljine - 4, 7, 11, 15 mm, a osnovni razlog korišćenja nije zaštita od svetlosti ili ulepšavanje vozila ili objekta, već, kao što i sam naziv kaže, sprečavanje provalnih krađa i izbegavanje povreda usled lomljenja stakla.

Sigurnosne folije su optički čiste, savršeno prijanjaju i prilagođavaju se obliku stakla i što je najvažnije, ne deformišu sliku. Postoje u boji, sa termo-izolacijom i sa efektom ogledala.

U tabeli je dat pregled auto folija koje se najčešće koriste na našem tržištu i njihovih karakteristika. Sve vrednosti izražene su u procentima. Nazivi kolona dati su ispod tabele. Naziv kolone možete videti i ako mišem pređete preko sličice u vrhu kolone.

Boje uzoraka date su orijentaciono, jer se zbog specifičnog sastava i karakteristika folije tačna boja ne može realno prikazati na monitoru.
OZNAKA FOLIJE BOJA
AT 05 GR SR HPR 39 7 54 5 5 <1 45
AT 15 GR SR HPR 53 7 39 18 5 <1 35
AT 20 CH SR HPR 51 7 42 22 6 <1 37
AT 35 GR SR HPR 55 7 38 34 6 <1 35
AT 50 GR SR HPR 68 7 26 53 7 <1 26
ATR 15 CH SR HPR 30 10 60 15 6 <1 53
ATR 20 CH SR HPR 28 18 54 21 12 <1 56
ATR 35 CH SR HPR 36 19 45 38 14 <1 51
ATR 50 CH SR HPR 55 8 37 55 8 <1 34
AP 60 GN SR PS 48 22 30 57 14 <1 44
DL 30 GN SR HPR 32 18 50 30 15 <1 30
DL 25 BL SR HPR 35 13 50 32 10 <1 51
PP 18 LU SR HPR 16 15 69 17 18 <1 65
PP 35 LU SR HPR 36 16 48 36 18 <1 50
PP 70 AG LU SR HPR 53 20 27 70 15 <1 40
AN 20 N SR HPR 27 25 48 22 25 <1 60
Propuštanje toplote
Refleksija toplote
Upijanje toplote
Propuštanje svetlosti
Refleksija svetlosti
Propuštanje UV zraka
Ukupna odbijena sunčeva energija